Vi har lagd en digital kajakkurs der vi tek deg gjennom 7 deler og lærer oss grunnene for trygge turer i sommer. Det her kan ikke erstatte et våttkortkurs men alt det her er temaer som vi går igjennom på et slikt kurs.

I første del går vi igjennom grunnene mtp bekledning for en dag på fjorden.

Les mer om våre kajakkurs her

Book Now