Din sikkerhet

For å sørge for din trygghet, har vi noen sikkerhetsregler du må følge. Les sikkerhetsreglene våre på denne siden. Du må bekrefte at du har lest desse når du booker en tur med oss. Har du ikke bekreftet dette ved booking, må du fylle ut «egenerklæringsskjema» før du skal delta på aktiviteter eller kurs i regi av oss.

 Om du ikke bekreftet at du leste gjennom våres sikkerhetsregler ved online booking, fyll ut dette egenerklæringsskjemaet.

Uteguiden AS gjennomfører turer og kurs på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Deltagelse på turer/kurs i vinterfjellet innebærer en viss risiko for uhell og skader. Uteguiden AS prøver å minimere denne risikoen ved at turer og kurs i regi av oss blir ledet av godt kvalifiserte guider og ved at guidene våre forplikter seg til å følge sikkerheitsinstruksene våre. På turer/kurs i regi av oss har guiden(e) det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppen. Turene og kursene skal i størst mulig grad være i tråd med gruppens forutsetninger (fysisk form, ferdigheter, erfaring, motivasjon, utstyr osv.), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur under påmelding. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller guider.

For at guiden skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppen må alle deltagere være medansvarlige og:

 • Rette seg etter guidens føringer under hele turen/kurset
 • Innrette seg som en del av gruppen
 • Gå etter guiden om ikke annet er avtalt
 • Stoppe/vente ved avtalte steder

Andre viktige momenter ved turene/kursene våre:

 • Det er viktig at den enkelte deltager informerer guiden(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under turen/kurset.
 • Deltageren er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskyldt tap av utstyr lånt av Uteguiden AS.
 • Eventuelle søksmål mot Uteguiden AS eller Uteguidens guider må gjøres gjennom det norske rettsvesenet etter norske lover.

Det blir tatt bilder på turen som kan benyttes til markedsføring. Dersom man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler

 • Du plikter å følge med under sikkerhetsgjennomgangen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått i sikkerhetsgjennomgangen.
 • Du plikter å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder til enhver tid.
 • Spør om noe er uklart.
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Bruker du medisiner eller har tidlegare skader som kan bli påvirket av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikke anbefalt for personar med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer som påvirker gjennomføringen av aktiviteten
 • Gravide (avhengig av tur/kurs og svangerskap)
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetane er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler

Uteguiden AS gjennomfører turene sine på en trygg og forsvarlig måte med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Aktivitetene innebærer en viss risiko for uhell og skader. Undertegnede er på denne måten gjort oppmerksom på at turen inkluderer en viss risiko. Undertegnede deltar på eget ansvar. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller deres guider.

Det blir tatt bilder på turen som kan benyttes til markedsføring. Dersom man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler – rafting/juving

 • Du må vere svømmedyktig.
 • Maksimal vekt for deltagere: 120 kg.
 • Aldersgrense for rafting er 15 år (i løpet av året)
 • Aldersgrense for familierafting og familiejuving er 8 år (i løpet av året)
 • Aldersgrense for juving er 13 år (i løpet av året)
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Du plikter å følge med under sikkerhetsopplæringen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått under sikkerhetsopplæringen.
 • Du plikter til enhver tid å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder.
 • Spør om noe er uklart.
 • Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan påvirkes av aktiviteten, er du pliktig til å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for personer med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten.

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler
 • Gravide
 • Utenfor alder/vekt/svømmekrav

Sikringsutstyr

 • Hjelm har stropp med klips under haken. Noen hjelmer har en strammemekanisme på baksiden.
  • Hjelmen skal sitte på hodet under hele aktiviteten.
  • Stroppen under haken skal strammes slik den ikke kan gli over haken.
  • Strammemekanismen skal strammes slik at hjelmen sitter stramt.
  • Er du usikker på om hjelmen sitter korrekt, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av hjelmen.
 • Redningsvesten har fire klips og tre justeringsstropper på hver side av vesten.
  • Vesten skal festes med alle klips, justeringsstropper strammes og vesten skal sitte stramt under hele turen.
  • Dersom du tar av deg vesten eller er usikker på om den sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av vesten.
 • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke
  • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
  • Dersom du tar av deg eller er usikker på om selen sitter korrekt, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av selen.
 • Via Ferrata-slynge – skal vere festet til sentralløkken i klatreselen til enhver tid.
  • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum en karabin i løyper som har sikringsvaier.
 • Våtdrakt og sko
  • Du får utdelt våtdrakt og sko av guiden ved oppmøte. Du plikter å bruke dette under aktiviteten.
  • Ønsker man ekstra varme anbefales ullundertøy.

Uteguiden AS gjennomfører turene sine på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Aktivitetene innebærer en viss risiko for uhell og skader. Undertegnede er på denne måten gjort oppmerksom på at turen inkluderer en viss risiko. Undertegnede deltar på eget ansvar. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller guidene deres.

Det blir tatt bilder på turen som kan brukes til markedsføring. Om man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler – kajakk  

 • Du må vere komfortabel i vann.
 • Aldersgrense for kajakk er 5 år (i løpet av året) på familietur – 13 år på alle andre turer.
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Maksimal vekt for deltagere: 120 kg.
 • Du plikter å følge med under sikkerhetsopplæringen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått under sikkerhetsopplæringen.
 • Du plikter til enhver tid å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder.
 • Spør om noe er uklart.
 • Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan påvirkes av aktiviteten, er du pliktig til å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikke anbefalt for personer med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler
 • Utenfor alder/vekt/svømmekrav

Sikringsutstyr

 • Våtdrakt og sko
  • Du får utdelt våtdrakt av guiden ved oppmøte. Du plikter å bruke dette under aktiviteten. Ved varmt vær og høy temperatur i fjorden, kan vi la dette være valgfritt.
  • Ønsker man ekstra varme, anbefaler vi ullundertøy.
  • Vi har hansker, padlejakke og sko til utlån.
 • Redningsvesten har fire klips og tre justeringsstropper på hver side av vesten.
  • Vesten skal festes med alle klips, justeringsstropper strammes og vesten skal sitte stramt under hele turen.
  • Dersom du tar av deg vesten eller er usikker på om den sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av vesten.
 • Spruttrekk
  • Du plikter å gjøre deg kjent med bruken av spruttrekket under sikkerhetsopplæringen.

Uteguiden AS gjennomfører turene sine på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Aktivitetene innebærer en viss risiko for uhell og skader. Undertegnede er på denne måten gjort oppmerksom på at turen inkluderer en viss risiko. Undertegnede deltar på eget ansvar. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller guidene deres.

Det blir tatt bilder på turen som kan brukes til markedsføring. Om man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler – sykkel

 • Du må kunne å sykle.
 • Maksimal vekt 120kg.
 • Aldersgrense 13 år (i løpet av året).
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Du plikter å følge med under sikkerhetsgjennomgangen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått under sikkerhetsgjennomgangen.
 • Du plikter til enhver tid å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder.
 • Spør om noe er uklart.
 • Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan påvirkes av aktiviteten, er du pliktig til å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for personer med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer
 • Gravide (avhengig av tur og svangerskap)
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler

Uteguiden AS gjennomfører turene sine på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Aktivitetene innebærer en viss risiko for uhell og skader. Undertegnede er på denne måten gjort oppmerksom på at turen inkluderer en viss risiko. Undertegnede deltar på eget ansvar. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller guidene deres.

Det blir tatt bilder på turen som kan brukes til markedsføring. Om man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler – fjelltur

 • Du plikter å følge med under sikkerhetsgjennomgangen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått under sikkerhetsgjennomgangen.
 • Du plikter til enhver tid å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder.
 • Spør om noe er uklart.
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan påvirkes av aktiviteten, er du pliktig til å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for personer med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer
 • Gravide (avhengig av tur og svangerskap)
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler

Uteguiden AS gjennomfører turene sine på en trygg og forsvarlig måte, med kvalifiserte og erfarne guider og med det utstyret som aktiviteten krever.

Aktivitetene innebærer en viss risiko for uhell og skader. Undertegnede er på denne måten gjort oppmerksom på at turen inkluderer en viss risiko. Undertegnede deltar på eget ansvar. Uteguiden AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker, tap av utstyr eller skader som følge av at man ikke følger instrukser og føringer fra Uteguiden AS eller guidene deres.

Det blir tatt bilder på turen som kan brukes til markedsføring. Om man ikke ønsker å bli tatt bilde av, må man gi beskjed om dette.

Sikkerhetsregler – klatring

 • Du plikter å følge med under sikkerhetsopplæringen.
 • Vær sikker på at du har forstått det som blir gjennomgått under sikkerhetsopplæringen.
 • Du plikter til enhver tid å følge guiden(e)s instruksjoner og beskjeder.
 • Spør om noe er uklart.
 • Aldersgrense for klatring er 5 år (i løpet av året).
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig for å delta.
 • Maksimal vekt for deltager: 120 kg.
 • Bruker du medisiner eller har tidligere skader som kan påvirkes av aktiviteten, er du pliktig til å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for personer med

 • Hjerte-/lungeproblemer
 • Rygg-/nakkeproblemer
 • Andre fysiske utfordringer
 • Gravide – vi kan tilpasse aktiviteten om vi får beskjed i forkant
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten

Deltagelse på aktivitetene er ikke tillatt for personer som er

 • Påvirket av alkohol eller andre rusmidler
 • Utenfor alder/vektkrav
 • Grottetur – har epilepsi

Sikringsutstyr

 • Hjelmen har stropp med klips under haken. Noen hjelmer har stammemekanisme på baksiden.
  • Hjelmen skal sitte på hodet under hele aktiviteten.
  • Stroppen under haken skal strammes slik den ikke kan gli over haken.
  • Strammemekanismen skal strammes slik at hjelmen sitter stramt.
  • Er du usikker på om hjelmen sitter korrekt, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av hjelmen.
 • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke
  • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
  • Dersom du tar av deg selen eller er usikker på om den sitter korrekt, ta umiddelbart kontakt med guiden for kontroll av selen.
 • Via Ferrata-slynge – skal være festet til sentralløkken i klatreselen til enhver tid når den er i bruk på aktuell aktivitet.
  • Pass på at du til envher tid er sikret med minimum en karabin i løypene som har sikringsvaier.
 • Det kan bli brukt tilleggsutstyr under kurs/aktivitet som ikke står beskrevet her – dette skal brukes etter og i henhold til instruksjon fra guiden.